Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatlarının bu şekilde dalgalanması, piyasada Bitcoin ve diğer kripto paraların sonunun geldiğine dair yorumların da artmasına sebep olmuştur.
Bu yazımızda, kripto sanal paraların gerçekten sonunun gelip gelmediğini ele alarak, son dönemde kripto para piyasalarını etkileyen faktörler üzerinde duracağız.

Kripto sanal paralar,özellikle Bitcoin’de 2017 yılında yaşanan yüksek değer artışından sonra insanlar arasında oldukça popüler bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda, pek çok küçük yatırımcı dayatırımlarını kripto sanal paralar üzerine doğrultmuştur. Bu sayede, piyasada kripto sanal para (özellikle Bitcoin al-sat) alım satımı şeklinde yatırımlarından değer kazanmak isteyen kişi sayısı oldukça fazlalaşmıştır.

Ortaya çıktığı 2009 yılından itibaren Bitcoin ve zaman içerisinde sayısı artan diğer kripto sanal paralar üzerine pek çok farklı kişi tarafından başlatılan tartışmalar kripto sanal paraların meşruiyeti ve kullanımşekilleri ile finansal balonolduğuna dair iddialar ile o günden bugüne süregelmiştir.

2017 yılında yaşadığı ciddi değer artışı ve2018 yılında bunun sürmeyerek değerinde gözle görülür bir azalma gözükenBitcoin üzerinden dönen bu tartışmalar halen sürmektedir. Bazı yorumcular, Bitcoin’in ilk çıktığı günden beri büyük bir balon olduğunusavunmuşlardır. Hatta onlara göre Bitcoin’in bugünlere ulaşması bile mümkündeğildi. Ancak, Bitcoin gün geçtikçe artan işlem hacmi ile bu tarz yorumların gerçeğiyansıtmadığını ortaya koymuştur.

Ancak, içinde bulunduğumuz 2018 senesi içerisinde Bitcoin,yatırımcılarını, değerinin beklenen ölçüde artmaması hatta 2017 yılına göreazalması nedeniyle bir miktar ümitsizliğe sürüklemiştir.

Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatlarının bu şekildedalgalanması, piyasada Bitcoin ve diğer kripto paraların sonunun geldiğine dairyorumların da artmasına sebep olmuştur.

Bu yazımızda, kripto sanal paraların gerçekten sonunun gelipgelmediğini ele alarak, son dönemde kripto para piyasalarını etkileyenfaktörler üzerinde duracağız.

1.     Bitcoin’deki fiyat dalgalanmaları sonun habercisi mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere; Bitcoin’de 2017 yılının sondönemlerinde muazzam bir artış yaşanmıştır. Örneğin; 1 Aralık 2017 tarihinin Bitcoin fiyatı üzerinden bu duruma bakacakolursak, bu tarihte 1 Bitcoin’in piyasadeğeri yaklaşık 10.800 ABD Doları idi. 2017 yılının Aralık ayında yaklaşık15 günlük bir süreçte Bitcoin fiyatdeğeri 15 Aralık 2017 için 17.700ABD Doları değerine yükselmiştir. Ardından gelen 15 günlük süreç için ise 1Ocak 2018 Bitcoin değerine bakılırsa bu değerin 13.000 ABD Doları civarındaolduğu görülmektedir. Yazının yazıldığı tarih için 1 Bitcoin’in değeri 6511 ABD Doları civarındadır.

Bu denli oynak fiyatseviyeleri nedeniyle Bitcoin üzerine yatırım yapan yatırımcılar tarafındanBitcoin’e olan talepte ciddi azalışlar ortaya çıkmıştır. Ancak, bu durumu dahaiyi anlayabilmek için bu durumun arkasında bulunan sebeplere göz atmakta faydabulunmaktadır.

Aslına bakılırsa, Bitcoinfiyatlarının bu denli oynak olması noktasında piyasaya son dönemde giren veBitcoin’in sadece kısa vadedeki fiyat oynaklıkları sayesinde kısa vadede getirielde etmek isteyen küçük yatırımcıların neden olduğu söylenebilir.

Sadece bu duruma bakarak Bitcoin’in fiyatlarındaki geneldüşüşün özelde Bitcoin ile ilgili bir sıkıntıdan kaynaklı olmadığını belirtmekmümkündür. Aslında, genel olarak sondönemde teknolojide yaşanan ciddi gelişmeler (yapay zeka ve machinelearning gibi) sonrası tamamen sanal bir para düzleminde birekonomik hayata doğru adım adım ilerlerken Bitcoin ve diğer kripto sanalparaların bu noktada önemli bir rolü olacağı açıktır.

Dolayısıyla, yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Bitcoin’in sonunun geldiğini iddia etmek,aceleci bir yorum olarak görülmelidir.                                     

2.     Bitcoin’in son dönem fiyatlarını neler etkiliyor?

Özellikle, Bitcoin’de yaşanan bu fiyat düşüşlerinin neyleilgili olduğu piyasalarda ciddi bir merak konusu uyandırmaktadır. Kripto sanalpara piyasalarında bulunan pek çok yatırımcı, 2017 yılının sonunda Bitcoin fiyat değerleri oldukça iyi birseyirde iken bu sert düşüşün neden olduğunu merak etmektedir.

Bitcoin’de yaşanan bu denli fiyat düşüşünün aslına bakılırsa enönemli nedeni, bu paranın piyasasına yönelik yapılan yoğun talep olmuştur. Aslına bakılırsa, piyasadaki pek çoktecrübeli yorumcuya göre o dönemdeki fiyat yükselmesi sunidir. Nitekimdeğerlere bakılırsa bu yükselmenin çok doğalbir yükselme olmadığını anlamak mümkündür. Normal şartlarda bu derece birfiyat yükselmesinin piyasanın yapısal özelliklerinden kaynaklanması beklenir.Ancak, bu şekilde herhangi bir gelişme olmamasına rağmen özellikle 2017 yılınınson dönemlerinde Bitcoin fiyatlarında ciddi bir yükselme yaşandığıgörülmektedir. Bu durumun piyasanıniçsel dinamikleri tarafından yapılmadığı açıktır. 2018 yılına gelindiğindeyaşanan bu düşüşün nedeni, aslında Bitcoin’in değerinin olması gerekene doğruyönelmesi sonucu olduğu söylenebilir.

Bilindiği üzere; Bitcoin ve diğer pek çok kripto sanal parapiyasalarında arz ve talep üzerinde bir güce sahip belli bir otoritebulunmamaktadır. Bu piyasalarda oluşan fiyatlar piyasa koşulları çerçevesinde oluşmaktadır. Bu nedenle, arz vetalebin dengeye geldiği noktada oluşan fiyat, Bitcoin’in doğal denge fiyatı olmaktadır. Aslına bakılırsa, bu tipbir piyasanın reel şartlarda oluşması mümkün değildir. Ancak, Bitcoinpiyasaları için bu durumun oluşmasının en önemli nedeni, Bitcoin’in mucidi olanSatoshi Nakamoto isimli Japonyazılımcı olduğu düşünülen kişinin kimliğinin halen daha bilinmemesidir. Budurum, Bitcoin’den doğrudan sorumlu bir otoritenin olmaması sonucunudoğurmuştur.

Sonuç olarak; Bitcoin’in günümüzdeki değerinin aslında onungerçek değeri olduğunu belirtmek mümkündür. Bu yüzden, piyasalarda yapılanspekülatif yorumlara çok fazla itibar gösterilmemesi daha doğru bir yaklaşımolacaktır. Zira, Bitcoin ve diğer kripto sanal paralar, gün geçtikçe daha büyük ölçüde ilerleyen teknolojik yeniliklersayesinde her geçen gün kullanım alanlarını daha fazla arttırmaktadır. Bunedenle, Bitcoin ve özellikle blockchainteknolojisinin geleceğinin oldukça parlak olacağı söylenebilir.

3.     Altcoinlerin piyasa durumu

Bitcoin’de yaşanan yeni gelişmelerin altcoinleri etkilememeside düşünülemezdi. Nitekim öyle de oldu. Özellikle 2018’in Temmuz ve Ağustosayları altcoinler için çok zor geçen bir zaman dilimi oldu. Bu süreçteneredeyse bütün altcoinler belli bir değer kaybı yaşadılar. Bu durum, altcoinyatırımcılarının da yüzlerinin asılmasına sebep oldu.

Ancak, yukarıda da bahsettiğimiz gibi her inişin bir çıkışıolacaktır. Buna bir doğa kanunuolarak bakılabilir. Bu nedenle, gerek Bitcoin’de gerekse de altcoinlerdeki buiniş çıkışlar sonrası son durumda piyasanın gerçek durumuna geldiğisöylenebilir. Özellikle Bitcoin’in şu anki piyasa değeri için pek çok ekonomistin yorumu bunun Bitcoin’inolması gereken değeri olduğu yönünde.

Ayrıca, özellikle Eylül ayı ile birlikte altcoinler bazında iyihaberler de olmadı değil. Altcoinpiyasaları içerisinde işlem gören altcoinlerin neredeyse hepsinde çıkışgözlendi. Bazı altcoinler için bu çıkış 2 haneli bazılarında ise 3 haneliçıkışlar dahi görüldü.

Piyasaya son dönemde giriş yapan bir altcoin olan Eternal Coin (XET), son zamanların parlayan yıldızı. 2018 yılının Ağustos ayında piyasalara giriş yapan Eternal Coin (XET) son dönemde,özellikle Eylül ayı içerisinde, muazzam bir değer artışı kazanarak dikkatleriüzerine çekti. Eylül ayının başından sonuna kadar değerini neredeyse 8 katarttıran Eternal Coin, altcoinpiyasaları içerisinde daha yeni çıkan bir sanal para birimi olmasına rağmen kısa sürede dikkatleri üzerineçekmeyi başardı.

Eternal Coin’in yanında Electroneum (ETN) isimli bir diğer altcoin de son dönemin dikkatleriüzerine çeken bir altcoini olarak piyasada yüksek talep gören sanal paralardanbiridir. Electroneum isimli kripto sanalparanın en önemli özelliği, İngiliz üretimi ilk kripto sanal para olması ve android ve ios temellimadenciliğe imkan tanımasıdır. Diğer tüm kripto sanal paraların aksineElectroneum, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar üzerinden değil, ios ve android yazılımlı mobil cihazlarüzerinden işlem görülmesine imkan tanımaktadır. 2018 Eylül ayı içerisindedeğerini neredeyse 5 kat arttıran Electroneum (ETN), dikkat çeken yenialtcoinler arasında sayılabilir.

4.     Kripto sanal paraların geleceği ne olacak?

Yukarıda da detaylı bir şekilde bahsettiğimiz gibi kripto sanalpara piyasalarında her geçen gün yeni veözgün gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Özellikle Bitcoin bazında 2018’ingenelinde yaşanan inişli çıkışlı grafiğin kripto sanal paraların sonunungeldiği şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığını belirtmekte fayda vardır.

Zaman içerisinde kriptosanal para teknolojisi, mobil cihazlar ve teknoloji ile ilgili ortaya çıkan yeni kavramlar ile birliktekendini sürekli güncelleyen yenilikçibir teknoloji olmuştur. En bilindik kripto sanal para olan Bitcoin’inharicinde şu an piyasada binlerce altcoin bulunmaktadır. Bunların önemli birkısmı kendilerine has yeniliklerle piyasaya çıkmışlar ve kripto sanal paralarile ilgili sorunların çözümüne katkı sağlamışlardır.

İlk icat edildiği 2009 yılı itibariyle Bitcoin’in mucidi olan Satoshi Nakamoto bile belki de durumun bugünbu noktaya gelebileceğini hayal etmemekteydi. Bugün yukarıda da bahsettiğimizgibi bazı altcoinlerin sadece mobil cihazlarda coin mining imkanı sağlaması, bazılarının ICO ve Smart Contractgibi insanlar arası ticari ilişkilerde tamamen bir yenilik ve değişiklik ortayakoyan teknolojiler bulması kripto sanal paraların uzun bir süre daha gündemimizdekalacağını göstermektedir.

Bu nedenle, hakkında çıkan oncaspekülasyona rağmen özellikle blockchainisimli devrimci teknolojinin hala sapasağlam ayakta durduğu da göz önündebulundurulduğunda Bitcoin’in kullanımalanları gün geçtikçe artacak ve her geçen gün daha fazla insanın ilgisi budenli evrensel bir teknolojiye doğru çekilecektir.

Mary Ann Callahan

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları